Mundo Alterno

Guiar y dejar crecer

bahsegel sitesi mar

İşyeri Kapatma Kararları ve İptali Kulaçoğlu Hukuk Bürosu Mevzuatımıza göre, işletmelerin sağlaması gereken kriterler sınıf ayrımına göre belirlenmiştir. Yönetmelikte yer alan bu sınıflar; sıhhi müesseseler, gayrisıhhi müessesler ve umuma açık istirahat ve eğlence yerleridir. Sıhhi müessesler; et ve balık ürünlerinin 
Read more